”Guds vilja och hjärta för Stockholm.”

”Guds vilja och hjärta för Stockholm.”

I anslutning till församlingens 21 dagars bön och fasteveckor i början av året hade vi möjlighet att samtidigt hålla en 24/7 bönevecka hos oss i Citykyrkan, Stockholm. I bön och lovsång har vi sökt Gud och fokus har varit på att invänta Hans närvaro. Samtidigt upplever vi att Herren också väntar på sitt folk. ”Herrens ögon överfar hela jorden, för att Han med sin kraft ska hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt Honom”, 2 Krön 16:9.


Vi upplevde som församling under veckan starkare hunger efter Gud och att vi ska få se Hans kraft aktiv och verksam i människors liv. Vi upplever att Guds Ande påminner oss om att söka Gud för den Han Är. I Guds närvaro finns Hans kärlek och sann gemenskap. I bönegemenskapen blir det mer och mer uppenbarat vilka gåvor som Gud har lagt på människors liv och som finns i församlingen.


När vi, en grupp personer, samtalar kring veckan som varit uttrycker en:

”Att be tillsammans skapar sann gemenskap. Det har varit underbart för mig att komma hit.”

”Ja, jag uppskattar att det finns en plats där bönen fortgår och där man kopplar med andra troende. Det är också stärkande att se vilken nöd som finns för staden och för landet hos de personer man ber tillsammans med”, beskriver en annan.

En tredje fyller i: ”Jag tänker att veckan har varit en ögonöppnare. Jag har inte bett långa stunder innan men har insett att jag faktiskt kan be en hel timme, just det har öppnat både mina och andras ögon verkligen”.

”Ja bönen är ju det som bär. Det är motorn i maskineriet. Det är som en process – först att bli beklädd med Guds kraft och sen att gå ut. Det är en vila – som är aktiv utåt”, summerar en fjärde i gruppen.


I Guds närvaro är omvändelse är en primär förutsättning för att komma vidare i det Herren har för oss. I Guds närvaro, i den Han Är, finns frälsning, helande, upprättelse, vilket vi som församling vill och ska vara bärare av. I Guds närvaro och i relationen med Honom finns varje individs och församlings identitet och kallelse och vi ser hur detta förnyas och förtydligas i mötet med Herren.


Vi har börjat att se Guds avsikter för Stockholm och för Sverige. När vi som Guds folk omvänder oss till Herren så vill Herren skaffa läkedom till vårt land och Herren beskriver hur vi ska göra i 2 Krön 7:14: ”Om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land.”

Vi behöver ge all ära till Gud. Vi behöver som Kristi kropp i Sverige i ödmjukhet och omvändelse inbjuda Gud till vårt land igen och få upprättat den identitet som Jesus redan har gett oss på korset.


Veckan har gett oss mersmak. Det börjar i bön – och det fortsätter i bön.

Vi vill inbjuda var och en att fortsätta att be för Stockholm. Stockholms andliga klimat är en angelägenhet för församlingen i Sverige.


Låt oss alla sätta bönen som vår första prioritet.


Guds välsignelse!

Citykyrkan Stockholm

107 views