Med evig kärlek har jag älskat dig

MED EVIG KÄRLEK HAR JAG ÄLSKAT DIGVi hade äran att få ha en bönevecka här hos oss på Ungdom med Uppgift Linköping och fick lyfta upp Sverige inför Gud och be för mer av Honom i vårt land! Vi ser att Sverige verkligen behöver Gud och att även om mycket är gott, så finns det många behov och mycket lidande.

Vi kan se hur Gud har hållit sin välsignande hand över Sverige, speciellt när vi blickar tillbaka på historien. Sverige har fått leva i fredstid de senaste 200 åren och har fått bli ett land med mycket påverkan i vår värld, inte minst när det kommer till underhållning och teknologi. Vi kan ser att Sverige har en förmåga att påverka många och därför är det också så viktigt att vi påverkar i rätt riktning.


Vi upplevde under veckan att Gud talade om att Han gett Sverige ett rikt arv och att många har lyft upp Hans namn genom åren i vårt land. Det finns mycket gott i det som Gud gett oss och vi behöver ställa oss frågan om vi bygger vidare på detta arv eller om vi i vårt land likt den förlorade sonen har tagit vårt arv och som bäst håller på att förbruka det, med ryggarna vända till Fadern, vilket tyvärr kanske är fallet.

Vi är välkomna tillbaka till Fadern. Han kallar på det svenska folket. Han har i sin kärlek låtit sin nåd bli kvar över vårt land. Och nu, mitt i en tid av mycket förvirring och förnekelse så kallar Han vårt folk tillbaka till sig. Vi lyfter upp det kors som även pryder vår flagga och proklamerar att det fullkomliga verk Jesus gjorde gäller än idag. Det är fullbordat. För Sverige, för dig och för mig. Han är vårt hopp.

Sverige, kom hem till Fadern.


”Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd bli kvar över dig.”

Jeremia 31:3


Tack Sverige365 för detta fantastiska initiativ och för att vi fick vara med!


Må Gud rikligt välsigna er,

UMU Linköping

45 views