Stockholm Vineyard

Vi har haft en fantastisk vecka både andligt och gemenskapsmässigt. 

Några intryck som återkommer ut när vi sammanfattar veckan:

Allt börjar i Guds närvaro. 

Upprättelse av psykisk ohälsa hos unga. Gud känner deras smärta och ser deras tårar. Alla hans löften är Ja och Amen. 

Hesekiel 47 - vattenytan höjs och vi måste snart släppa taget om omständigheterna. En ny himmelsk våg kommer och vi måste släppa taget och simma med.

Sanning, frihet och medlidande/empati.

När Gud har talat något väcker han också längtan i sitt folk och leder dem i tjänst. (Något som blev extra härligt för oss att uppleva i hur böneschemat rikligt fylldes upp). 

Frihet i tillbedjan genom att måla, skriva, musicera, dansa, knäböja m.m. 

All upplever att tiden går väldigt fort och att överlämningen till personen efter har varit ett fint sätt att utöva andlig gemenskap. 

Att dyka upp är tillräckligt, som Pete Greig säger.  Tack än en gång för ert initiativ och att vi fick ta v40. I söndags på vår gudstjänst märktes det tydligt i atmosfären att det hade betts i 168h. Det är mycket sannolikt att vi kommer ha fler böneveckor.


72 views