Resurser

Kolla in en bra manual för hur man gör en bönevecka. Allt från idé till efterarbete.

Det finns flera bra resurser på 24-7 Prayers hemsida. Gå in och inspireras.

Rekommenderad litteratur

The 24-7 Prayer ManualPete Greig och Dave Blackwell - Ger tips och exempel på hur man kan göra en bönevecka.

Red moon rising Pete Greig & Dave Roberts - Beskriver hur 24-7 Prayer startade och de första åren.

Länk till svensk översättning. Finns en uppdaterad version på engelska här.

Dirty Glory - Pete Greig - Fortsätter där Red moon rising avslutades och beskriver rörelsen fram till 2015.

How to prayPete Greig - En bok om bön som hjälper dig att upptäcka nycklar som är ovärderliga.